Splošni pogoji poslovanja

Politika zasebnosti

Naš spletni naslov je https://oksivital.si.

Splošno

Saška Klemenčič, s.p.  spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov; da bodo vsi osebni podatki uporabljeni le za obveščanje in informiranje preko e-novic, sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe, nemoteno izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz v podjetju, namenjene izboljšanju ponudbe naročnikom ter, da bo za in pred uporabo osebnih podatkov v druge namene podjetje pridobilo ustrezno soglasje naročnika.

Namen politike zasebnosti je, da vas seznanimo s tem, kako vaše podatke zbiramo, za katere namene bomo pridobljene osebne podatke uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o vas. Ne bomo jih posredovali tretji osebi. Uporabili jih bomo zgolj za namene, navedene v politiki zasebnosti.

Upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Saška Klemenčič, s.p., Trg Dušana Kvedra 10,2000 Maribor, GSM: 040 590 131,  spletna stran: www.oksivital.si ; elektronski naslov: info@oksivital.si, ki vaše osebne podatke upravlja in obdeluje v svoji bazi osebnih podatkov na strežnikih CDP storitev.
Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, upravljavec ne bo imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Katere osebne podatke zbiramo?

 • ime in priimek;
 • kontaktni e-poštni naslov;
 • kontaktni telefon;
 • rojstni datum;
 • podatke za pripravo ponudbe, pogodbe in izdajo računa (ime in priimek strankea ter kontakte osebe, naslov in poštna številka ter davčna številka pravne osebe);
 • informacije, ki nam jih posredujete o drugih osebah – kontaktni podatki udeleženca v kolikor prijavo naredi druga oseba;
 • informacije iz drugih virov, ki nam pomagajo posodabljati, razširjati in analizirati naše evidence ter prepoznavati nove stranke in nuditi izdelke in storitve, ki bi vas lahko zanimale;
 • informacije zbrane samodejno na spletu – zbiramo lahko podatke o vaših interakcijah z nami, vključno z vašim IP naslovom, zgodovino brskanja, medtem ko ste na naši spletni strani. Vsebino zbiramo s pomočjo tehnik analitike, kot so piškotki ali podobne tehnologije za analiziranje trendov, upravljanje spletne strani, spremljanje uporabnikovih gibanj po spletnem mestu in zbiranje demografskih podatkov o naši uporabniški bazi kot celoti. Nimamo dostopa do nastavitev naprave in jih ne moremo nadzirati.

Namen obdelave podatkov

Saška Klemenčič, s.p., Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje vaše osebne in druge podatke, ki ste nam jih zaupali, za namene prejema in obdelave vašega naročila, poizvedbe oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, v skladu s sklenjeno pogodbo o opravljanju CDP storitev, pri čemer lahko Saška Klemenčič, s.p., uporablja različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.). Saška Klemenčič, s.p., pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in SPLOŠNO UREDBO O VARSTVU PODATKOV, z dne 27. aprila 2016 ter izključno za namene poslovanja po sklenjeni Pogodbi o opravljanju CDP storitev.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam. V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani;
 • v nekaterih primerih ponudnikom storitev (tretje osebe), ki nam omogočajo dostop do spletnih strani in razvoj aplikacij, gostovanje, vzdrževanje, varnostno kopiranje, shranjevanje, navidezno infrastrukturo, obdelavo plačil in druge storitve za katere lahko zahtevajo dostop do njih ali njihovo uporabo;
 • izvajalcem za gostitev podatkovne baze in aplikacij, za storitve obdelave podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih zahtevali, za zagotavljanje podpornih storitev, ipd.

Saška Klemenčič, s.p., Trg Dušna Kvedra 10, 2000 Maribor se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne prodaja, daje v najem ali trguje z njimi. Vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Zbrani osebni podatki bodo posredovani samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi vašega izrecnega pisnega soglašanja; s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani.

Obdobje hrambe in način varstva podatkov

Podjetje se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov; da bodo vsi osebni podatki uporabljeni le za obveščanje in informiranje preko e-novic, sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe, nemoteno izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz v družbi, namenjene izboljšanju ponudbe naročiteljem ter, da bo za in pred uporabo osebnih podatkov v druge namene družba pridobila ustrezno soglasje naročnika.

Obdobje hrambe podatkov je za čas delovanja podjetja oz. do preklica, v kolikor uporabnik to zahteva in se zgoraj omenjeni podatki izbrišejo iz našega sistema. Drugačen rok hrambe velja za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (računovodski, davčni, …).
Izbris osebnih podatkov lahko kadarkoli zahtevate tako, da nam pošljete sporočilo na e-pošto: info@oksivital.si.

Saška Klemenčič, s.p. , ne bo izbrisala tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisala (t.i. revizijska sled) in da hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih Saška Klemenčič, s.p. v prihodnje kontaktira (elektronski naslov, ime, priimek).

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Vaše pravice

Vaše osebne podatke nam zaupate prostovoljno in brez posledic, če odklonite nadaljnjo uporabo in obdelavo vaših podatkov. Imate pravico od upravljavca oz. obdelovalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da vam omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da vam potrdi, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne; da vam omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas ter vam omogoči, da jih prepisujete ali kopirate; da vam posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas; da vam posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da vam da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da vam da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da vam pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov;

Imate tudi pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše vaše osebne podatke, za katere dokažete, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike vaših osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani;

Imate pravico do pozabe in izbrisa – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko zahtevate, da se vaši podatki drugih zbrišejo; imate pravico vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki;  imate tudi pravico do pravnega sredstva – vložitve pritožbe; imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Piškotki

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Sprememba politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po lastni presoji in po potrebi kadarkoli spremenimo in prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.i ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Kontakt

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila Saška Klemenčič.

Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor

Telefonska številka: 040 590 131
Elektronski naslov: info@oksivital.si

Maribor, 01. 10. 2019

Pravno obvestilo

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila Saška Klemenčič.

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), je Saška Klemenčič, s.p., Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor, nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami (besedila,  skice, avdio-video posnetki,), objavljenimi na spletnem mestu www.oksivital.si  . To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Saške Klemenčič, s.p. prepovedano vsakršno nalaganje („downloadanje“), kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje oz. kakršnokoli posedovanje ali razširjanje vsebin v komercialne ali druge neavtorizirane namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Ponudnik spletnega mesta se obvezuje, da bo v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost vseh objavljenih vsebin. Ponudnik spletnega mesta pa ne izključuje možnosti za pojavo morebitnih napak med objavljenimi vsebinami, ki so zgolj informativne narave, zato ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Saška Klemenčič, s.p. , avtor posameznih vsebin objavljenih na spletnem mestu www.oksivital.si  od uporabnika spletnega mesta pričakuje, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine, avtorskega prava ter druge določbe, ki jih ponudnik na navedenem spletnem mestu navaja. V nasprotnem primeru bo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljen pravno ukrepati.

Splošni pogoji

Osnovni podatki

Saška Klemenčič, s.p. , avtor posameznih vsebin objavljenih na spletnem mestu www.oksivital.si  od uporabnika spletnega mesta pričakuje, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine, avtorskega prava ter druge določbe, ki jih ponudnik na navedenem spletnem mestu navaja. V nasprotnem primeru bo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljen pravno ukrepati.

Organiziranost:. Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič, s.p
Naslov: Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor

Elektronska pošta: info@oksivital.si
Telefonska številka:  040 590 131

Spletna stran :www.oksivital,si

Davčna številka: 32819242

Matična številka: 7026463000

Splošno

Splošni pogoji poslovanja podjetja Saška Klemenčič, s.p. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na izvajanje dejavnosti masaž, ki jih organizira in izvaja Saška Klemenčič, s.p.  (v nadaljevanju: Storitve) in na prejemanje brezplačnih e-novic.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijave/naročilnice na vsako storitev, ne glede na obliko prijave (preko e-maila, fizične naročilnice, e-prijave ali preko telefona).

Vsaka oseba, ki se naroči na posamezno storitev se zavezuje, da je prebrala podatke o storitvi in splošne pogoje in se z njimi strinja.

Vsaka oseba, ki se prijavi na e-novice se zavezuje, da je prebrala splošne pogoje in se z njimi strinja.

Prijava na brezplačne e-novice

S prijavo na e-novice se posameznik strinja, da bo na elektronski naslov prejemal redno (enkrat do štirikrat mesečno) e-novice, v katerih so objavljeni:

 • Članki in avdio-video posnetki s področja masaž in zdravega načina življenja
 • aktualna ponudba storitev Saške Klemenčič, s.p. (masaže)

Odpoved iz brezplačnih e -novice je možna kadarkoli:

 • s klikom na gumb odjava na dnu posamezne e-novice ali
 • pisno na e-poštni naslov info@oksivital.si

Naročanje na masažo in plačilo

Stranke se lahko naročijo na masažo preko kontaktnega obrazca na spletni strani www.oksivital.si, preko e-maila info@oksivital.si ali preko telefona  (031 747 114). Plačilo se opravi po opravljeni storitvi po veljavnem ceniku na spletni strani www.oksivital.si.

Priprava stranke na storitev

Stranko se poziva, da se na masažo ustrezno pripravi.  V primeru, da ima zdravstvene težave, se mora o primernosti masaže posvetovati z zdravnikom in o tem obvestiti maserja.

Pogoji odpovedi storitev

Stranko se poziva, da pride na termin ob točno dogovorjeni uri. Če zamudi, ji ima maser pravico ponuditi nov termin ali krajšo masažo za isto ceno. V kolikor je to mogoče, stranka obvesti maserja o odpovedi masaže 3 dni pred terminom.  

Odpoved storitve s strani maserja

V primeru bolezni ali iz drugih objektivnih razlogov, si pridržujemo pravico do odpovedi posamezne masaže ali spremembe terminov,

Uporaba osebnih podatkov

Saška Klemenčič, s.p. Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor,  se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletne strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajala, posojala ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Piškotki

Spletna stran uporablja »piškotke«. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste »piškotke« sprejeli ali zavrnili. Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere opcije spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletne strani.

Varovanje osebnih podatkov

V podjetju Saška Klemenčič, s.p. se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu s trenutno veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in nosilcem osebnih podatkov, Omogočamo:

 • Odjavo iz e-novic s klikom na možnost odjava na posamezni e-novici ali s posredovanjem zahtevka na info@oksivital.si.
 • Umik soglasja za telefonsko obveščanje s posredovanjem zahtevka na info@oksivital.si.
 • Popravek lastnih osebnih podatkov s posredovanjem zahtevka na info@oksivital.si.
 • Izvoz in vpogled lastnih osebnih podatkov iz baze Saške Klemenčič s.p. s posredovanjem zahtevka na info@oksivital.si.
 • Trajen izbris lastnih osebnih podatkov iz baze obveščanja Saške Klemenčič s.p.  s posredovanjem zahtevka na info@oksivital.si.

Več o uresničevanju pravic si preberete v Politiki zasebnosti.

Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 1. oktobra 2019 naprej.

V Mariboru, 1. 10. 2019

Saška Klemenčič s.p.

Z uporabo spletnega mesta www.oksivital.si uporabnik v celoti soglaša z objavljenimi pogoji, določili in pravili. V primeru kakršnegakoli nesoglasja ali nestrinjanja, naj uporabnik takoj zapusti dotično spletno mesto.